బాతిక్ కళకే వన్నె తెచ్చిన బాలయ్య

బాతిక్ కళలో దేశం గర్వించదగ్గ కళాకారుడు యాసాల బాలయ్య ఈ రోజు (23-12-20) కన్నుమూసారు. యాసాల బాలయ్య గారి గురించి 2014 లో 64కళలు ప్రచురించిన వ్యాసం…. వారికి నివాళిగా…

Yasala Balayya batik artist

3 thoughts on “బాతిక్ కళకే వన్నె తెచ్చిన బాలయ్య

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link