బాతిక్ కళకే వన్నె తెచ్చిన బాలయ్య

బాతిక్ కళలో దేశం గర్వించదగ్గ కళాకారుడు యాసాల బాలయ్య ఈ రోజు (23-12-20) కన్నుమూసారు. యాసాల బాలయ్య గారి గురించి 2014 లో 64కళలు ప్రచురించిన వ్యాసం…. వారికి నివాళిగా…

Yasala Balayya batik artist

3 thoughts on “బాతిక్ కళకే వన్నె తెచ్చిన బాలయ్య

  1. Very bad news. RIP. I met him. He came to my house also. He is very great Artist, and also very good human being.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap