కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన పోటీలు

సంస్కార భారతి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు అఖిల భారత కూచిపూడి నృత్యమండలి వారి సంయుక్తం నిర్వహనలో రాష్ట్ర స్థాయి కూచిపూడి స్వీయ నృత్య ప్రదర్శన పోటీలు ఆన్ లైన్లో జరుగనున్నాయి. ఈ పోటీలో పాల్గొనదలచిన వారు తమ తమ వివరాలను క్రింది ఇవ్వబడిన మెయిల్ కు నవంబర్ 8 లోపు పంపగలరు. నియమ-నిబందనలు తదితర వివరాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap