అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం – పోటీలు

అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం – పోటీలు

August 4, 2020

కృష్ణా జిల్లా స్థాయిలో ఈ నెల 7వ తేదీ నుండి 10వ తేదీ వరకు … ఆగస్టు 12వ తేదీన అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం పురస్కరించుకుని.. ఆగస్టు 7 నుంచి 10 వరకు ఆన్లైన్లో యువజనోత్సవాలు .. వ్యాసరచన, వకృతం, క్విజ్, జిఐఎఫ్, ఒక నిమిషం వీడియో, పోస్టర్ పెయింటింగ్ పోటీలు.. విజేతలకు సర్టిఫికెట్ తో పాటు నగదు…