అంతర్జాతీయ స్థాయి క్యారికేచర్ పోటీ

అంతర్జాతీయ స్థాయి క్యారికేచర్ పోటీ

June 12, 2020

బహుభాషా కోవిదుడు, ఆర్ధిక సంస్కరణల ఆద్యుడు, భాతరదేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన తెలుగువాడు అయిన పీవీ నరసింహారావు శత జయంతి ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్టూనిస్టుల సంక్షేమ సంఘం ఆద్వర్యం లో “అంతర్జాతీయ స్థాయి క్యారికేచర్ (International Caricature Contest)” పోటీ – నిబంధనలు: 1. జూన్-20 వ తేదీ లోపు t.toonists@gmail.com ఈ మెయిల్ కు…