అతివల ఆలోచనలకు దృశ్య రూపం ఈ ‘ ఆర్ట్ కాంప్ ‘  

అతివల ఆలోచనలకు దృశ్య రూపం ఈ ‘ ఆర్ట్ కాంప్ ‘  

March 3, 2020

– ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మక సమితి, కొలుసు ఫైన్ ఆర్ట్ స్టూడియోస్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆర్ట్ కాంప్ … – 50 మంది మహిళా చిత్రకారిణులతో విజయవాడలో రెండు రోజులపాటు (మార్చి 1,2 మరియు 3) ఆర్ట్ కాంప్, మూడవ రోజు ప్రదర్శన… మగవారికన్నా మగువలు ఏ విషయలంలోనూ తక్కువ కాదని ఆవకాశం వస్తే తమ…