కాదేది కళకు అనర్హం అంటున్న తెనాలి కుర్రాడు

కాదేది కళకు అనర్హం అంటున్న తెనాలి కుర్రాడు

May 2, 2020

కాదేది కవితకనర్హం అని శ్రీశ్రీ అన్నట్లు, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో వస్తువుల తయారీలో కూడా వినూత్న అలోచనలతో వస్తేనే విజయం. అలాంటి ఒక కొత్త అలోచనలతో ప్రారంభించిందే ‘అల్లిక ‘ సంస్థ. గుర్రపు డెక్క గురించి మీరు వినేవుంటారు. నీటి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడమే కాకుండా, రైతులకు నష్టం కల్గించే ఒకరకమైన కలుపుమొక్క. వీటిని తొలగించడానికి యేటా కొన్ని కోట్ల…