విజయవాడలో సోషల్ మీడియా ఫెస్టివల్

విజయవాడలో సోషల్ మీడియా ఫెస్టివల్

అంతర్జాతీయ సోషల్ మీడియా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అమరావతి ప్రాంతంలో జూన్ 29, 30 తేదీలలో సోషల్ మీడియా ఫెస్టివల్ . కె.ఎల్.డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయ వేదికగా అమరావతిలో (వడ్డేశ్వరం) ఆ విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కోనేరు రాజా హరీణ్, లాగిన్ టెక్నాలజీస్, ఈ డిజిటల్ టెక్నాళజీస్,శానూష్ మీడియా, శ్రీవిక్రమ ప్రకాష్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ సంస్థల సంయుక్తంగా ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. రెండు…