అరుదైన చిత్రకారిణి అంజలి ఇలా మీనన్

అరుదైన చిత్రకారిణి అంజలి ఇలా మీనన్

భారతీయ చిత్రకళని జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెల్లిన మన మహిళా చిత్రకారిణిలలో మొదటగా చెప్పుకునే గొప్ప కళాకారిణి అమృతా షెర్గిల్ అయితే ఆ తర్వాత చిత్రకళలో విశేషంగా కృషి చేస్తూ అలాంటి గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు ముందువరుసలో వున్న మరో నలుగురు భారతీయ మహిళా చిత్రకారిణులలో ఒకరు అంజలి ఇలా మీనన్. 1940 జూలై 17న పశ్చిమ బెంగాల్ నందు…