కృత్రిమ మేధస్సు, అవకాశాలు, సవాళ్లు

కృత్రిమ మేధస్సు, అవకాశాలు, సవాళ్లు

January 16, 2020

ఏ వ్యక్తి అయినా, జాతి అయినా, దేశం అయినా ఉన్నత శిఖరాలకు అదోహరించాలి అంటే దానికి విద్య ఒక్కటే ప్రధాన సాధనం. భవిష్యత్తులో ప్రచండ వేగంతో దూసుకొని వస్తున్నా కృత్రిమ మేధస్సు మానవాళికి పెను సవాలు విసరడం ఖాయం, మనం ఒక గంటలో చెయ్యాల్సిన పనిని యంత్రాలు అవలీలగా కొన్ని నిముషాలు వ్యవధిలో చేసి పడేస్తున్నాయి, కానీ యంత్రాలు…