ఆనందాన్ని పంచిన తెలుగు భాషా దినోత్సవం

ఆనందాన్ని పంచిన తెలుగు భాషా దినోత్సవం

August 30, 2020

తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు (భారత గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి) గారి స్పందన… …. తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని స్వాభిమాన దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ప్రతి తెలుగు వాడి బాధ్యత. మన కట్టు, బొట్టు, మన భాష, ప్రాస, యాస, మన గోస.. మనమెప్పుడూ విడవరాదు. మనపద్యం, గద్యం, మన పండుగలు, పబ్బాలు, ఉత్సవాలు అన్నింటినీ గౌరవించుకోవాలి….