ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా వుంది – అనురాధ

ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా వుంది – అనురాధ

March 23, 2020

శ్రీమతి అనురాధ గాడ్గిల్ గారు, నివాసం హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్. చదువు పరంగా, బి.కాం. గ్రాడ్యుయేషన్, మరియు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో పి.జి. డిప్లోమా చేసారు. “స్త్రీల పట్ల వివక్ష కనబరిచే మన కుటుంబ వ్యవస్థ వాళ్ల అభిరుచుల్ని, ఆశయాలను అంతగా పట్టించుకోకుండా, రకరకాల ఆంక్షలతో చిన్న చిన్న ఆశల్ని సైతం నెరవేరనివ్వదు. ప్రత్యేకించి వివాహ జీవితం ద్వారా…