నటనలో ప్రఖ్యాతుడు- రాజకీయ విఖ్యాతుడు

నటనలో ప్రఖ్యాతుడు- రాజకీయ విఖ్యాతుడు

January 18, 2020

(జనవరి 18 ఎన్. టి. రామారావు 24వ వర్థంతి సందర్భంగా) వెండితెర వేలుపు, రైతు బిడ్డ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగువారు “అన్నగారు” అని అభిమానంతో పిలుచుకొనే నందమూరి తారక రామారావు (మే 28, 1923) ఒక గొప్ప నటుడు, ప్రజానాయకుడు. తన పేరులోని పదాల మొదటి ఇంగ్లీషు అక్షరాలైన ఎన్.టి.ఆర్, ఎన్.టి.రామారావుగా కూడా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన, తెలుగు,…