ఎల్బీ శ్రీరాం జీవితంలో అటు పోట్లు అనుక్షణం హైలెట్లు…

ఎల్బీ శ్రీరాం జీవితంలో అటు పోట్లు అనుక్షణం హైలెట్లు…

May 31, 2020

(మే 30 న ఎల్బీ శ్రీరాం పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ..) జస్ట్ నిన్ననే ‘చాలా బాగుంది ‘ సినిమా రిలీజైనట్టుంది.. మొన్ననే రిలీజైనట్టుంది ‘ఏప్రిల్ ఫస్ట్ విడుదల ‘ చిత్రం. ఒకటి నాణ్యమైన రచయితని సినీ పరిశ్రమలపైకి విసిరితే.. ఒకటి మన్నికైన నటుడిని రంగుల తెరమీదకి రువ్వింది. ఆ రచయిత. ఆ నటుడు ఇద్దరూ ఒక్కరే.. ఆ…