ఎల్లాసుబ్బారావు గారి “సువర్ణ తూలిక”

ఎల్లాసుబ్బారావు గారి “సువర్ణ తూలిక”

October 1, 2019

(అక్టోబర్ 2 న ఎల్లాసుబ్బారావు గారి వ్యక్తి గత చిత్రకళా ప్రదర్శన విజయవాడ కల్చరల్ సెంటర్ లో జరుగుతున్న సందర్భంగా) రాజమహేంద్రవరం నందలి దామెర్ల రామారావు స్కూల్ నుండి వచ్చిన వందలాది చిత్రకారులలో శ్రీ ఎల్లా సుబ్బారావు గారిని ఒక ప్రత్యేక మైన కళాకారుడిగా చెప్పవచ్చు.. కారణం ఆయన ఎంచుకున్నవిషయం వ్యక్తం చేసే విధానం రచనా శైలిలో వుందని…