ఐదుగురు సి.ఎం. లతో సన్మానం అందుకున్న చిత్రకారుడు “నాగేశ్వర్ ” 

ఐదుగురు సి.ఎం. లతో సన్మానం అందుకున్న చిత్రకారుడు “నాగేశ్వర్ ” 

May 12, 2020

పట్టణాల నుంచి పల్లెల వరకు సినీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించి వారిని సినిమా థియేటర్లకు నడిపించడంలో సినిమా పోస్టర్ల తర్వాత సినీ కటౌట్లు ప్రముఖపాత్ర వహించాయి ఒకప్పుడు. నేడు టీవీలను, సోషల్ మీడియాను సినిమా ప్రచారానికి ఉపయోగించుకోవడం వలన సినీ కటౌట్లు కనుమరుగయ్యాయి. అలాంటి భారీ సినీ కటౌట్లు వేయడంలోను,  సినీమా బేనర్లు రాయడంలోనూ.. ప్రముఖుల రూప చిత్రాలు వేయడంలోనూ…