కరోనాకు ఓ రిటర్న్ గిఫ్ట్ …

కరోనాకు ఓ రిటర్న్ గిఫ్ట్ …

March 27, 2020

(కేసీఆర్ మెచ్చిన ఐనంపూడి శ్రీలక్ష్మి కవిత ) ఏమైందిప్పుడు.. క్షణాలు మాత్రమే కల్లోలితం ఆత్మస్థయిర్యాలు కాదు కదా సమూహాలు మాత్రమే సంక్షోభితం సాయం చేసే గుండెలు కాదు కాదా..! ఎన్ని చూడలేదు మనం కలరా వచ్చి ఎన్ని గ్రామాలు కలత చెందలేదు కలలో కూడా కలరా కన్పిస్తుందా ఇప్పుడు ప్లేగును జయించిన దురహాసంతోనే కాదా చార్మినార్‌ను నిర్మించుకున్నాం..! గతమెప్పుడూ…