కళా వైభవాన్ని చాటే నృత్య రూపకాలు

కళా వైభవాన్ని చాటే నృత్య రూపకాలు

June 18, 2020

ప్రముఖ చిత్రకారులు, దర్శకులు, కూచిపూడి నృత్య – రూపక రచయిత ‘బ్నిం ‘ బ్యాలేలు’ పేరుతో ఓ నృత్య రూపక సంకలనాన్ని వెలువరించి తమ కళాత్మక ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. రెండు వందల యాభై పైనే – నృత్య రూపకాలు రచించిన ‘బ్నిం’ ఎక్కువశాతం పౌరాణిక కథలకే పెద్దపీట వేసినప్పటికీ.. సామాజిక అంశాలపై కూడా రాసి అందరి మన్ననలు పొందారు….