కళ మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది-పవన్

కళ మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది-పవన్

August 23, 2019

పవన్ రస్తోగి (39) గారు. విభిన్న మాధ్యమాలలో నైపుణ్యం వున్న కళాకారుడు. పరఫెక్ట్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ, ఎల్లా రెడ్డి గూడ, హైదరాబాద్. గతంలో చేస్తున్న ప్రవేటు ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి పూర్తిగా ఫుల్ టైమ్ “ఆర్ట్ ఫీల్డ్-ఫైన్ ఆర్ట్స్”ను ఎంచుకున్నారు. యానిమేషన్, ఆయిల్ పేయింటింగ్స్, అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్, వాటర్ కలర్స్ పేయింటింగ్స్, 3డి మూరల్స్, పేయింటింగ్స్, డ్రాయింగ్స్, స్కెచ్చింగ్స్,…