మ్యూజియం ఎలా వుండాలి!

మ్యూజియం ఎలా వుండాలి!

May 19, 2020

ఏప్రిల్ 18, ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం డే సందర్భంగా … మ్యూజియం అంటే ఏమిటి? దానివల్ల మనకొనగూడే ప్రయోజనం ఏమిటి? అది ఎలా ఉండాలి? ఎక్కడ ఉండాలి? మ్యూజియం ఒక సంస్కృతి నిలయం. ఒక సాంస్కృతిక దర్పణం. అద్దంలో మనం చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది? మనం కనిపిస్తాం. మ్యూజియంలో చూస్తే మన తండ్రులు, తాతలు, పూర్వీకులు అందరూ కనిపిస్తారు. మనం…

ఏ నిమిషానికి ఏమిజరుగునో…

ఏ నిమిషానికి ఏమిజరుగునో…

నవంబరు, ఆరో తేదీ 2018 నాడు ఉదయాన్నే నా మొబైల్ రింగ్ అయింది… లైన్లో చిలువూరు సురేష్. ఇంత ఉదయాన్నే తన నుండి నాకు ఎప్పుడు కాల్ వచ్చిన గుర్తులేదు. సంశయంతోనే ఫోన్ ఎత్తాను. ‘కాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావు గారికి బాలేదు, బయలుదేరి వచ్చేయండి…’ అని చెప్పాడు. ఆత్రుతతో నేను వెళ్లేటప్పటికి వారి పార్థీవదేహం హైదరాబాదు కు తరలి వెళ్తుంది….