మొదటి బహుమతి హైదరాబాద్లో అందుకున్నాను – సుభాని

మొదటి బహుమతి హైదరాబాద్లో అందుకున్నాను – సుభాని

January 15, 2020

గత నాలుగు దశాబ్ధాలుగా కార్టూనిస్ట్గా సుదీర్గ ప్రయాణం, జాతీయ స్థాయిలో ప్రకాశిస్తున్న తెలుగు కార్టూనిస్ట్ సుభాని గారి స్వపరిచయం మీ కోసం… సుభాని పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తున్న నా పూర్తి పేరు షేక్ సుభాని నా జన్మస్థలం ప్రకాశం జిల్లా కారంచేడు, 1961లో పుట్టాను. 1978లో నేను ఇంటర్మీడియేట్ చదివే రోజుల్లో మా ఊల్లో ఉన్న లైబ్రరీకి ప్రతిరోజూ…