కృషి-పట్టుదలతోనే ఈ గుర్తింపు – ఆర్టిస్ట్ నరేందర్

కృషి-పట్టుదలతోనే ఈ గుర్తింపు – ఆర్టిస్ట్ నరేందర్

February 9, 2020

శ్రీ లోలకపూరి నరేందర్ గారు, నివాసం శ్రీ తిరుమల శాంతి నిలయం, కొత్తపేట, హైదరాబాద్. శ్రీ లోలకపూరి నరేందర్ గారు, శ్రీమతి & శ్రీ కమలాబాయి వెంకయ్య గార్ల సుపుత్రుడు, జనగామ జిల్లావాసి. చదువులో బి.ఎ పూర్తి చేసి, వృత్తిపరంగా 1995 సంవత్సరంలో బి.కె.బి హైస్కూల్, మలకపేట్ నందు చిత్రలేఖనోపాథ్యాయుడుగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి. ప్రస్తుతం ముషీరాబాద్, కే.వి.కే…