కొండపల్లి కోటలో గుడిసంబరాలు

కొండపల్లి కోటలో గుడిసంబరాలు

January 9, 2020

కొండపల్లి ఖిల్లా లో పురావస్తు శాఖ – పరంపర సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అనుభవ నృత్య రూపకం కొండపల్లి ఖిల్లా లో పురావస్తు శాఖ – పరంపర సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గుడిసంబరాల కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు,ప్రభుత్వ కమ్యూనికేషన్ సలహాదారు జి.వి.డి. కృష్ణమోహన్, ఎం.ఎల్.ఎ. లు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్, మల్లాది…