కొండవీటి వేంకటకవి శతజయంతి

కొండవీటి వేంకటకవి శతజయంతి

కొండవీటి వేంకటకవి జన్మించి నూరు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. శ్రీ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి ప్రారంభించిన సామాజిక విప్లవ కర్తవ్యాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఆ దిశలో కృషి చేపట్టిన మహామనిషి వేంకటకవి. త్రిపురనేని దార్శనికతను పదింతలు ఇనుమడింపజేసి హేతువాద దృక్పధానికి పట్టం కట్టిన వేంకటకవి సాహితీ కృషి తెలుగు ప్రజానీకం మన్ననలను అందుకున్నది. శ్రీ వేంకటకవి చిరుప్రాయంలో ఆశు కవిగా తదుపరి…