కోడి రామకృష్ణ జయంతి నేడు …

కోడి రామకృష్ణ జయంతి నేడు …

జూలై 23 కోడి రామకృష్ణ జయంతి స్పెషల్ వ్యాసం …. తెలుగు చిత్రసీమలో గురువుకు తగ్గ శిష్యునిగా పేరు తెచ్చుకుని శతాధిక చిత్రాలను రూపొందించిన దర్శకుడు ఒకే ఒక్కరు. ఆయన.. కోడి రామకృష్ణ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు ప్రియ శిష్యుడు. అవును. ఆయన ఎన్ని రకాల సినిమాలు తీశారు! ఎన్ని విజయాలు సాధించారు! కుటుంబ కథా చిత్రాలు.. యాక్షన్…