క్రిష్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా

క్రిష్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా

May 10, 2020

మొగలాయి చక్రవర్తులు బాక్ డ్రాప్ క్రిష్-పవర్‌స్టార్ కాంబినేషన్లో సినిమా … “దేశమేగినా, ఎందుకాలిడినా, పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని.. నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం’ అన్న రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారి ఉద్వేగభరితమైన మాటలకు తెర రూపమే అన్నట్టుగా – పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తాజా చిత్రం – క్రిష్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ‘ఖుషీ’ వంటి సంచలన విజయం…