నా మొదటి కార్టూన్ ‘ఆంధ్ర భూమి ‘ లో – గుత్తుల శ్రీనివాసరావు

నా మొదటి కార్టూన్ ‘ఆంధ్ర భూమి ‘ లో – గుత్తుల శ్రీనివాసరావు

June 9, 2020

“నవ్వితే మనం బాగుంటాం, నవ్విస్తే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు కూడా బాగుంటారు” నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఇది. నా పూర్తి పేరు గుత్తుల శ్రీనివాసరావు. ఇదే పేరుతో నేను కార్టూన్లు గీస్తున్నాను. పుట్టింది జనవరి 2, 1972 లో తూర్పు గోదావరి జిల్లా  కోనసీమలో కాట్రేనికోన మండలంలో దొంతికుర్రు అనే ఒక చిన్న పల్లెటూరు. మా నాన్న…