చిరుదరహాస ‘మోనాలిసా’ సృష్టికర్త దావిన్సీ

చిరుదరహాస ‘మోనాలిసా’ సృష్టికర్త దావిన్సీ

April 13, 2020

ప్రపంచ కళా దినోత్సవం ప్రతి ఏట (2012 నుండి) ఏప్రిల్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. సృజనాత్మకతపై ప్రపంచంవ్యాప్తంగా అవగాహన కలిపించడంకోసం ప్రపంచ కళల అసోసియేషన్ ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్ణయించింది. ఇటలీకు చెందిన చిత్రకారుడు లియొనార్డో డావిన్సి గౌరవార్థం ఆయన పుట్టినరోజైన ఏప్రిల్ 15న ప్రపంచ కళా దినోత్సవం గా ప్రకటించారు. దాదాపు 523 సంవత్సరాల క్రితం లియోనార్డో దావిన్సీ…