నెత్తుటి మరకకు వందేళ్లు

నెత్తుటి మరకకు వందేళ్లు

April 13, 2020

జలియన్ వాలా బాగ్ దురంతంలో (సరిగ్గా నేటికి 101 సం. పూర్తి ) అసువులు బాసిన అమర వీరులకు అశ్రునయనాల జోహార్లుచరిత్రలో అత్యంత విషాద దినం ఈరోజు.. ఆ నెత్తుటి మరకకు వందేళ్లు పూర్తయ్యాయి. 1919 ఏప్రిల్ 13వ తేదీ అది.. సిక్కుల పవిత్ర దినం వైశాఖి సందర్భంగా పంజాబ్ లోని అమృత్ సర్ లోని జలియన్ వాలా…