జాతీయ అవార్డ్ కు కవితలు ఆహ్వానం

జాతీయ అవార్డ్ కు కవితలు ఆహ్వానం

September 26, 2019

గత 38 సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా తెలుగు కవిత్వానికి జాతీయ స్థాయి అవార్డ్ లు అందిస్తున్న సంస్థ ఎక్ష్ రే. • 2019 జాతీయ స్థాయి అవార్డుకు కవితలు ఆహ్వానం • ప్రధాన అవార్డుకు రూ. 10,000/- నగదు బహుమతితో పురస్కారం • మరో పది ఉత్తమ కవితా పురస్కారాలు • కవితా వస్తువు, పరిధి విషయాల్లో కవికి…