జాతీయ బాలల మరియు యువ చిత్రకళా పోటీ

జాతీయ బాలల మరియు యువ చిత్రకళా పోటీ

December 8, 2019

భగీరధి ఆర్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా…. బాలల విభాగానికి ఎల్.కె.జి. నుండి 10వ తరగతి చదువు విద్యార్థులు, యువ చిత్రకళా విభాగానికి ఇంటర్ నుండి డిగ్రీ చదువు విద్యార్థులు తమ చిత్రాలను పంపవచ్చును. చిత్రాల్లో ఏఅంశం, ఏ మీడియా లోనైనా చిత్రించ వచ్చును. బహుమతులు: బాలల విభాగం: ది మోస్ట్ ఎఫీషియంట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు (…