వినువీధికేగిన జానపథికుడు – కర్నాటి

వినువీధికేగిన జానపథికుడు – కర్నాటి

November 6, 2019

(సరిగ్గా నెలరోజుల క్రితమే తన 95 వ జన్మదినోత్సవం జరుపుకున్న శ్రీకర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య ది. 5-11-2019 మంగళవారం ఉదయం 8 గంటలకు విజయవాడలో గుండెపోటు రావడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు.) బహుముఖ రంగాల్లో కర్నాటి అడుగు జాడలు   “ప్రకృతి నాబడి”, జానపదులు నా గురువులు, సమాజం నా రంగస్థలం, మానవత్వం నా మతం. కళలు నా నిధులు” ఈ…