టీవీ 9 దీప్తి కి ‘పెన్ ప్రతిభా పురస్కారం ‘

టీవీ 9 దీప్తి కి ‘పెన్ ప్రతిభా పురస్కారం ‘

మీడియా రంగంలో ఖ్యాతి గడించిన జర్నలిస్ట్స్, ఫోటోగ్రఫీ జర్నలిస్ట్స్ , వీడియో జర్నలిస్టులకు పెన్ జర్నలిస్ట్స్ సంఘం “పెన్ ప్రతిభా పురస్కారం ” అందజేసింది. ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని సోమవారం (19-08-19) విజయవాడ, ఐలాపురం హోటల్ లో జరిగిన అభినందన సభలో ఈమేరకు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూస్ జర్నలిస్ట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (పెన్ ) పురస్కారరాలను…