‘డబ్ స్మాష్ ‘లో మేటి సావిత్రి

‘డబ్ స్మాష్ ‘లో మేటి సావిత్రి

కళలు 64, ఇది ఒకనాటి మాట. నేడు ఎన్నో రకరకాలు కళలు బయటకు వస్తున్నాయి. కాదు మనిషి సృష్ఠిస్తున్నారు. ఎన్ని పుట్టుకొచ్చినా మూలం ఆ 64 కళలు నుండే అన్నది జగమెరిగిన సత్యం. అలా వచ్చినవే సామాజిక మాధ్యమాలను కుదిపేస్తున్నవి డబ్ స్మాష్, టిక్ టాక్ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చును. ఆ కోవలోకి చెందిన అరుదైన ప్రక్రియను ప్రయోగాత్మకంగా…