“డావిన్సీ” నాకు స్ఫూర్తి – చిత్రకారిణి హరిణి

“డావిన్సీ” నాకు స్ఫూర్తి – చిత్రకారిణి హరిణి

September 13, 2019

శ్రీమతి రాచమడుగు హరిణి గారు గొప్ప కళాకారిణి. నివాసం సుచిత్ర రెసిడెన్సీ, బాగ్ అంబర్ పేట, హైదరాబాద్ . వీరు M.C.A., Fine Arts చేసారు. వృత్తి పరంగా వీరికి సొంతంగా డెంటల్ క్లినిక్ ను చూసుకుంటుంటారు. ఎందరో మనుషులు వస్తుంటారు. వారి వారి అభిరుచులను, మనోభావాలను తెలుసుకునే అవకాశముంటుందని, అందువల్ల కొన్ని సంఘటనలను, చిత్రకళ ద్వారా కొన్ని…