బాల కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్న డ్రీమ్ ఆర్ట్ అకాడమీ

బాల కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్న డ్రీమ్ ఆర్ట్ అకాడమీ

March 26, 2020

డ్రీమ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ట్ అకాడమీ 8వ జాతీయ చిత్రలేఖనం పోటీలు మరియు ప్రదర్శన గత నెల 25వ తేదీన విజయవాడ కల్చరల్ సెంటర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పోటీల్లో దాదాపు 15 రాష్ట్రాల నుండి వందకు పైగా పాటశాలల నుండీ, ఆర్ట్ అకాడమీల (జవహర్ నవోదయ స్కూల్స్, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్) నుండి…