తెలుగు భాష – మూలాలు

తెలుగు భాష – మూలాలు

September 21, 2019

తెలుగు భాషను కాపాడుకోవాలనే ఈనాటి ఆందోళనకు మూలాలు ఎక్కడ ? కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా గారు, ఈ దేశాన్ని అఖండంగా ఉంచగలిగే శక్తి ఒక్క హిందీ భాష కె ఉన్నదని ఏమంటూ ఉద్ఘాటించారో గానీ, యావద్దక్షిణ భారతం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డడి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన ఇదే చర్చ. ఈ చర్చ ఈ దేశంలో ఒకప్పుడు ఆంగ్లానికి…