తెలుగు సాహితీ కిరణం

తెలుగు సాహితీ కిరణం

March 24, 2020

ప్రపంచంలోనే మొదటి ఆడియో మ్యాగజైన్  కౌముది ఎడిటర్ తెలుగు సాహితి, సినీ రంగాల ప్రముఖుల గురించి 500 యూటూబ్  వీడియోల సృష్టికర్త అస్సలు పేరు ప్రభాకర్‌రావు పాతూరి. “కిరణ్ ప్రభ’ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది. కిరణ్ ప్రభ తన రచనా వ్యాసంగం కోసం పెట్టుకున్న పేరు. డిగ్రీ చదివే రోజుల్లోనే ఆయన ఈ పేరుతోనే రచనలు చేశారు. పలు…