తెలుగు సినిమాకు బాక్సాఫీస్ ‘రాముడు’

తెలుగు సినిమాకు బాక్సాఫీస్ ‘రాముడు’

May 1, 2020

అడవి రాముడు కు 43 యేళ్ళు (28 ఏప్రిల్, 1977) 30 లక్షల బడ్జట్ – 4 కోట్లు వసూలు… బాక్సాఫీస్ రాముడు ఎన్టీయార్ సాధారణంగా ఒక గిరి గీసుకొని, సినిమాలు చేస్తుంటారు. మిగిలిన చాలామంది తారల లాగా ఆయన గనక గిరి దాటి నటిస్తే… ఇక ఆ సినిమా ఒక ప్రభంజనమే! – ప్రసిద్ధ దర్శక –…