తొలితరం నటీమణి – లక్ష్మిరాజ్యం

తొలితరం నటీమణి – లక్ష్మిరాజ్యం

July 19, 2020

బాలసాహివేత్త, బహుముఖ గ్రంథ కర్త డా. బెల్లంకొడ నాగేశ్వరరావు నిర్యహిస్తున్న ఫీచర్ ‘వేదిక నుండి వెండి తెరకు’. ఇందులో నాటకరంగం నుండి సినిమాకు వచ్చిన అలనాటి నటీ-నటులను మనకు పరిచయం చేస్తారు. లక్ష్మీరాజ్యం కర్నూలు జిల్లా అవుకు అనే ఊరికి చెందినవారు.ఆమె మేనమామ సంగీతకళాకారుడు కావడంతో తనూ బాల్యంనుండి సంగీతంపై మక్కువ పెంచుకుని సంగీతంలో ప్రావీణ్యం పొంది హరికథలు…