తొలి తరం  గ్లామర్ హీరో – సి.హెచ్.నారాయణరావు

తొలి తరం గ్లామర్ హీరో – సి.హెచ్.నారాయణరావు

July 29, 2020

బాలసాహివేత్త, బహుముఖ గ్రంథ కర్త డా. బెల్లంకొడ నాగేశ్వరరావు నిర్యహిస్తున్న ఫీచర్ ‘వేదిక నుండి వెండి తెరకు’. ఇందులో నాటకరంగం నుండి సినిమాకు వచ్చిన అలనాటి నటీ-నటులను మనకు పరిచయం చేస్తారు. తొలి సినీ తరం కథానాయకుడు చదలవాడ నారాయణరావు కర్ణాటక లోని బెంగుళూరు-హుబ్లి మార్గంలో ఉన్న ‘మధురగిరి’లో 1913 సెప్టెంబర్13 న జన్నించారు. వీరి తల్లి గారి…