దర్శక దార్శనికుడు – దాసరి

దర్శక దార్శనికుడు – దాసరి

June 8, 2020

(శతాధిక చిత్ర దర్శక శిఖరం దర్శకరత్న డాక్టర్ దాసరి నారాయణరావు వియోగాన్ని అనుక్షణం గుర్తు చేసే సంఘటనలు, సందర్భాలు చిత్ర పరిశ్రమలో నిత్యం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ దర్శక దిగ్గజం లేదు అన్న నిజానికి అప్పుడే మూడేళ్లు నిండిపోయాయి. గత మే 30వ తేదీన ఆయన మూడవ వర్దంతి కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఆ సందర్భంగా సీనియర్ ఫిలిం…