దేవతామూర్తులకు చిత్రకల్పన చేసిన ‘రవివర్మ ‘

దేవతామూర్తులకు చిత్రకల్పన చేసిన ‘రవివర్మ ‘

October 2, 2020

(అక్టోబర్ 2 న రాజా రవివర్మ వర్థంతి సందర్భంగా ….) ఏచిత్రకారుని వద్దగాని, ఏకళాసంస్థలోగాని శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో శిక్షణ పొందకుండానే రవివర్మ చిత్రకళలో ఉన్నత శిఖరాలందుకున్నారు. భారతీయమైన అంశాలను, ముఖ్యంగా పౌరాణిక గాధలను చిత్రాంశంగా ఆయిల్ కలర్ లో ప్రతిభావంతంగా రూపొందిన ప్రప్రధమ చిత్రకారుడు రాజారవివర్మ. ధనిక వర్గానికే కాకుండా, సామాన్య ప్రజలకు కూడా తన చిత్రాల్ని అందుబాటులోకి…