నఖచిత్ర కళాతపస్వి – రవి పరస  

నఖచిత్ర కళాతపస్వి – రవి పరస  

September 24, 2023

ఆయనకు కుంచెతో పనిలేదు.. రంగుల అవసరం అసలే లేదు.. ఆయనకో చిన్న కాగితం ముక్క ఇస్తే చాలు.. దానినే అద్భుతమైన చిత్రంగా తీర్చిదిద్దుతారు. తన చేతి వేళ్లకున్న గోటినే కుంచెగా మార్చుకొని అద్భుతమైన చిత్రాలు గీయగలిగే నైపుణ్యం వారిసొంతం. ఇప్పటివరకూ తన చేతిగోటితో 90వేలకు పైగా చిత్రాలు గీసారు, ప్రముఖ అంతర్జాతీయ నఖచిత్ర కళాకారులు రవి పరస. రాజమండ్రికి…