‘నటనాచార్య ‘ చింతా కబీర్ దాస్

‘నటనాచార్య ‘ చింతా కబీర్ దాస్

April 15, 2020

ఏప్రిల్ 16 న తెలుగు నాటకరంగ దినోత్సవం సందర్భంగా… నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా తెలుగునాట రంగస్థలంపై నటుడిగా, దర్శకుడిగా తనదయిన ముద్రవేసి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన చింతా కబీర్ దాసు గారి గురించి తెలుసుకుందాం… నట ప్రస్థానం: మే 28, 1934లో మచిలీపట్నంలో చింతా బలరామమూర్తి, వెంకటేశ్వరమ్మ దంపతులకు జన్మించిన కబీర్ దాస్, చదువు పూర్తి కాగానే…