నిర్మాత ఏ.ఎం. రత్నం సినీమా కష్టాలు ..?

నిర్మాత ఏ.ఎం. రత్నం సినీమా కష్టాలు ..?

June 25, 2020

సినీ పరిశ్రమలో జరిగే చిత్రాలు, విచిత్రాలు ఒక్కోసారి ఊహకు కూడా అందవు. ఎంత గొప్ప రచయితైనా కూడా అటువంటి నిజజీవన చిత్రాలను తెరమీద సృష్టించలేరు. అటువంటి అబ్బురగొలిపే అపురూపమైన చరిత్ర ఒక్క సినీ పరిశ్రమకే సొంతం! అటువంటి ఆశ్చర్యపరిచే వ్యక్తే ఏ.ఎం.రత్నం. ఎక్కడ జీవితాన్ని ప్రారంభించి, ఎక్కడ వరకూ ప్రయాణించారు. ఆ ప్రయాణాల్లో ఎన్ని గొప్ప మలుపులు, మరెన్ని…