నూరు శాతం సంతృప్తిగా వున్నాను – స్వామి

నూరు శాతం సంతృప్తిగా వున్నాను – స్వామి

December 8, 2019

ఉద్దండం పుల్లయ్య స్వామి (52) గారు, సాయి దత్త ఆర్కేడ్, హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్. చదువుపరంగా బి.ఎ., బి.ఎఫ్.ఎ (జె.యన్.ఎ & యఫ్.ఎ. యూనివర్సిటీ). “సిరి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పేయింటింగ్ స్వామి గారంటే, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలయని వారుండరు. “సిరి అంటే స్వామి, స్వామి అంటే సిరి” అన్నంతగా కళాకారులలో ముద్ర వేసుకున్నారు. స్వామి గారికి చిత్రకళ…