రేపే విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం ప్రారంభం

రేపే విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం ప్రారంభం

January 2, 2020

విజయవాడ స్వరాజ్య మైదానంలో పుస్తక ప్రదర్శన జనవరి 03 నుంచి 12వ తేదీ వరకూ నిర్వహణ ఈ సంవత్సరం 270 స్టాళ్లు ఏర్పాటు విజయవాడలో ఏటా సంక్రాంతికి ముందే వచ్చే పెద్ద పండగ రేపటి నుంచి ఆరంభం కాబోతోంది. 31వ విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం జనవరి 03 నుంచి 12వ తేదీ వరకూ నిర్వహించనున్నారు. పుస్తకాలకు పట్టం కట్టే…