పుస్తకాల పండుగ

పుస్తకాల పండుగ

January 7, 2020

(జనవరి 3 నుండి 12 వరకు విజయవాడ పుస్తక ప్రదర్శన సందర్భంగా) జనవరి! – అనగానే మనకు జ్ఞాపకం వచ్చేవి – నూతన సంవత్సరాది, సంక్రాంతి, రిపబ్లిక్ దినోత్సవం – జాతీయ స్థాయి పండుగలే ! కాని, జనవరి అనగానే విజయవాడ, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఒక ప్రత్యేకమైన – విశిష్టమైన – “పండుగ” జ్ఞాపకం వస్తుంది! అది…