ప్రచురణ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పుకు శ్రీకారం

ప్రచురణ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పుకు శ్రీకారం

December 16, 2019

దాసుభాషితం పబ్లిషింగ్ సేవల ప్రారంభం, సీపీ బ్రౌన్ తెలుగుపోటీ 2019 విజేతల బహుమతి ప్రదానం. ఇప్పటివరకూ తన యాప్ ద్వారా  తెలుగులో శ్రవణ పుస్తకాలను పాడ్ కాస్ట్స్ నూ అందిస్తున్న దాసుభాషితం, సాహిత్య, సంగీత లలిత కళా వేదిక, ప్రచురణ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన, వినూత్న  విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఏకీకృత ప్రచురణ సేవల పేరిట ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని…