ప్రజల చిత్రకారుడు – మోహన్

ప్రజల చిత్రకారుడు – మోహన్

December 24, 2019

మోహన్ పుట్టినరోజు (24-12-1950) సందర్భంగా… “ఉన్నారా వెళ్లిపోయారా అనేది అనవసరం! మోహన్ ఒక ఫీల్! అదెప్పటికీ ఉంటుంది’ అని ప్రముఖ కార్టూనిస్టు ఈపూరి రాజు అన్నట్టు ఉండీ లేని నందిగ్ధ స్థితికి తెరదించుతూ 21-09-2017 తెల్లవారుజామున మోహన్ వెళ్లిపోయారు. ఈ ఫీల్‌ను ఆయన తెలిసిన వందలాది మందికి, తెలియని వేలాది మందికి మిగిల్చి వెళ్లిపోయారు. తెలుగులో ఒక రేఖా…